Share

CHRISTIAN KROHG - TIDEN OMKRING KRISTIANIA-BOHEMEN

Udstillingen sætter fokus på den norske maler Christian Krohgs (1852-1925) virke i årene fra 1880 og frem til 1900. I disse år har Krohg stor betydning for det norske kunst- og kulturliv, og igennem sin kunst og skrifter indtager han en central plads i den offentlige kulturdebat i landet.

Udstillingens fokus er Christian Krohgs egenartede bidrag til kulturmiljøet i Kristiania og hans fortolkning af de æstetiske og sociale tanker, der er fremherskende i årene omkring udgivelsen af Hans Jægers berømte skrift ”Fra Kristiania-Bohêmen” (1885).

Kunstnerens arbejde med portrætgenren udgør udstillingens røde tråd. Krohg benyttede portrættet som tilgang til at afbilde livet omkring sig, såvel det helt nære typisk med hustruen Oda og børnene som hovedpersoner, men også tidens presserende sociale udfordringer er en markant motivkreds i disse år af hans virke.
Krohgs placering og rolle i den samtidige boheme-bevægelse og bredere kulturkreds står centralt i udstillingen. Også her udgør portrættet det gennemgående motiv i Krohgs arbejde, og udstillingen vil således præsentere en række af Skandinaviens mest centrale kunstnere, litterater og skribenter.

Igennem denne omfattende udstilling af mere end 50 værker er det vores ønske at vise ikke alene Christian Krohgs vigtige kunstneriske periode i årene frem til århundredeskiftet, hvor rejser og æstetisk udveksling var af stor betydning for hans arbejde, men også igennem det betydelige arbejde præsentere en af de mest centrale og blomstrende perioder i Norges kulturliv.

Udstillingen er et samarbejde mellem Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Kunstforeningen GL STRAND.

Udstillingen løber frem til 1.6.2014.

Udstillingen er støttet af:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  

Samt:

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde
Kongelig Norsk Ambassade
Politiken-Fonden
Topdanmark Fonden

Harboe Skilte

ZOE WILLIAMS
YOU CONSUME ME
22. februar – 25. maj 2014

EXTRACT vinderen 2012, den unge Glasgow-baserede kunstner Zoe Williams, viser sin første soloudstilling uden for Storbritannien i Kunstforeningen GL STRAND. Det bliver et univers med fokus på forførende og eksklusive objekter, hvor æstetiske traditioner mødes og brydes.

Zoe Williams vandt i 2012 EXTRACT prisen for sit bidrag til den unge internationale prisudstilling EXTRACT II. Hertil havde hun skabt blandt andet en video med en inciterende musikside, hvis dansescener og æstetik havde stærke hedonistiske referencer. EXTRACT prisen gives af Det Obelske Familiefond og med prisen følger en soloudstilling i Kunstforeningen GL STRAND, som Zoe Williams nu realiserer.

Med fokus på små eksklusive objekters magnetiske tiltrækningskraft og referencer til skønhed, seksualitet og fertilitet har Zoe Williams med You Consume Me skabt en æstetisk iscenesættelse af forskellige medier og materialer. I udstillingen leger Williams med vores forventninger til objekters betydninger og formål. Det sker ikke mindst igennem fragmentariske referencer til luksusvareindustriens traditionelle miljø og præsentationsformer. Blandt udstillingens udtryk er æggende musikalske lydbilleder og videopræsentationer af eksklusive fetich-objekter; højglanspolerede, jadefarvede udstillingspodier med objekter, hvis miniature udformning og materialer udstråler en attråværdig eksklusivitet; samt fotografiske billeder og lyskasser.

Zoe Williams (f. 1983 i Salisbury, UK) bor og arbejder i Glasgow. Hun er fortløbende optaget af at undersøge specifikke luksusmiljøer og -materialers sanseligheder og deres såkaldte ontologier. Som omdrejningspunkt for hendes værker og praksis er således undersøgelser af objekters underliggende styrende mekanismer for begær, magt og status.

Udstillingen er støttet af:
Det Obelske Familiefond
Kunstrådet
Kjær Sommerfeldt

 

MADS GAMDRUP
6. december 2013 – november 2014 (MONTANASALEN)

 
KUNSTBIOGRAFEN
PROGRAM 1.– 27. april 2014

KATARINA LÖFSTRÖM
A Void, 2013, 8:30
Crying Skyscraper, 2009, 5:30

Er det, vi ser og opfatter af den omkringliggende virkelighed, det samme, som det vores nabo eller sidemand oplever? Dette spørgsmål er det erfaringsmæssige udgangspunkt for den svenske billedkunstner Katarina Löfströms arbejde. Hun interesserer sig for vores indre opfattelse af den ydre verden og entoptiske fænomener. Altså billeder som er individuelle synsoplevelser skabt på nethinden, og som derfor ikke med sikkerhed fremstår ens for alle.

Det materialemæssige afsæt for Katarina Löfströms undersøgelser er ofte lys, hvilket også gælder for hendes to videoværker A Void og Crying Skyscraper. Katarina Löfström arbejder med en digital billedæstetik, hvor de lysende pixels danner grundstenene i foranderlige psykedeliske mønstre. De er konstant i bevægelse mod nye abstrakte figurer, og herigennem opstår et forunderligt og meditativt billedsprog. Dette har ikke én sproglig eller fortællemæssig fællesnævner, men utallige baseret på publikums individuelle erfaringer. Löfström forstærker oplevelsen af potentielle parallelverdener igennem syntetiske og hypnotiske lydbilleder, som i begge videoer virker fængslende.

Katarina Löfström (f. 1970) er uddannet fra Kungl. Konsthögskolan og Konstfack i Stockholm. Hun bor i Stockholm og arbejder inden for forskellige medier som installation, skulptur, foto, lys og video. Katarina Löfström har deltaget i flere internationale udstillinger, biennaler og festivaler verden over.

 

>KOMMENDE UDSTILLING I SALEN
>AKTUELLE ARRANGEMENTER
>UDSTILLINGSARKIV
>FAKTA OM GL STRAND


> TILBAGE TIL FORSIDEN