Kunstforeningen GL STRAND er en moderne kunsthal. GL STRAND danner årligt ramme om 6-8 udstillinger, et varierende filmprogram, en møderumsinstallation og et levende arrangementsprogram i tilknytning til de skiftende udstillinger.

Lukket i dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lukket
11.00-18.00
11.00-18.00
11.00-20.00
11.00-18.00
11.00-17.00
11.00-17.00

Info

Medlemmer:
Voksne:
Studerende:
Seniorer:
Grupper over 10 / Pr. person:
Gæster med medlemmer:
Børn og unge under 16 år:
Folkeskoleelever:
Hf- og gymnasieklasser / Pr. person:
Gratis
85 Kr.
75 Kr.
75 Kr.
75 Kr.
40 Kr.
Gratis
Gratis
25 Kr.

Transport

Busforbindelser:
Metro:
1A - 2A - 6A - 15 - 26 - 29
Gl. Strand

Indgange

Gl strand har to indgange: fra gl. Strand 48 og fra læderstræde 15 gennem gårdhaven hovedindgangen er på gl. Strand 48. Der er adgang til udstillingssalene via elevator eller trapper til alle tre etager. Der er adgang for kørestole og barnevogne læderstræde 15 gennem gårdhaven. Herfra er der adgang til alle etager via elevator.

Gnist

J.F. Willumsen / Olivia Holm-Møller / Asger Jorn

26.06.21 - 31.10.21

⭐⭐⭐⭐⭐ BØRSEN

⭐⭐⭐⭐⭐ Kristeligt Dagblad

⭐⭐⭐⭐ Jyllands-Posten

Der er skruet op for farve, kraft og ånd i sommerens store udstilling, Gnist. Udstillingen tegner et portræt af tre betydningsfulde og særegne danske kunstnere, som her for første gang sættes i stævne i relation til hinanden. Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958), Olivia Holm-Møller (1875-1970) og Asger Jorn (1914-1973) har hver især leveret væsentlige bidrag til det 20. århundredes kunstneriske udvikling. De var bekendt med hinandens arbejde og delte udforskningen af farvens ekspressive og energifyldte kvaliteter. Eksistensens grundvilkår og menneskets forhold til historie, myte, landskab og kosmos er et gennemgående ledemotiv hos dem alle, ligesom de deler et kosmopolitisk udsyn.

 

Olivia Holm-Møller har et langt liv, hvor hendes værk udfolder sig i mange faser, men med en sjælden sammenhængskraft i det ekspressive udtryk, der er hendes særlige kendetegn. Hun er en ener som kunstner og klar i mælet om sin placering i skabelseshistorien. Hun skriver: ”Jeg er en gnist i den store brand. Jeg har ild i mit indre.”

Den tolv år ældre J.F. Willumsen, der er et af Holm-Mølles kunstneriske forbilleder, har fra sin karrieres begyndelse viljen til at søge egne veje. Willumsen er et dynamisk midtpunkt i dansk kunstliv i sin ungdom, hvor hans æstetiske vildskab og hektiske kunstproduktion påvirker omgivelserne markant. Der skrues op for farve og kraft som aldrig før i dansk kunst.

Den abstrakte, men figurativt funderede kunstner, Asger Jorn, er nysgerrigt optaget af at skabe nye relationer og sammenhænge i kunsten. Selvom han deltager i adskillige internationale udvekslinger af kunstneriske ideer og praksisformer, forbliver han tro mod de kunstnere, som har modet til det egenartede. Jorn henter energi fra både det kosmiske og det oplevelsesnære. Ligesom han i lighed med Holm-Møller og Willumsen arbejder med mytologiske såvel som psykologiske motiver.

Fælles for de tre kunstnere er, at de giver sig i kast med følelsesmæssige udtryk. De er ikke tilbageholdende, men synlige i deres brug af den ekspressive farvekraft og et fornyet malerisk sprog, der for første gang introduceres her som en samlet kraft: Gnist.

Udstillingen vises i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum, der præsenterer udstillingen i efteråret 2021.

J.F. Willumsen (1863-1958), Olivia Holm-Møller (1875-1970) og Asger Jorn (1914-1973) kendte ikke hinanden personligt, men var bekendte med hinandens arbejde i deres samtid. Olivia Holm-Møller var en livslang beundre af Willumsens kunst, og Asger Jorn havde blik for Olivia Holm-Møllers. Mødet i GL STRAND viser, at de tre kunstner delte mere end den ekspressive udtryksform og farvekraft. De var alle også optagede af menneskets forhold til stedet, kosmos og livet store spørgsmål. Og de delte et internationalt udsyn og rejste til samme områder.

Udstillingen er sponsoreret af

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - Knud Højgaards Fond - Ny Carlsbergfondet - Københavns Kommune - Statens Kunstfond - Hoffmann og Husmans Fond - Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond - Toyota-Fonden - Jørgen Kryger og Anne Ammitzbølls Fond

Aktuelle udstillinger