Åbent i dag
11.00-17.00
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
11.00-17.00
11.00-18.00
11.00-18.00
11.00-20.00
11.00-18.00
11.00-17.00
11.00-17.00

Info

Medlemmer:
Voksne:
Ung under 27:
Seniorer:
Grupper over 10 / Pr. person:
Gæster med medlemmer:
Børn og unge under 16 år:
Folkeskoleelever:
Hf- og gymnasieklasser / Pr. person:
Gratis
90 Kr.
75 Kr.
80 Kr.
75 Kr.
75 Kr.
Gratis
Gratis
35 Kr.

Transport

Busforbindelser:

Metro:
1A, 2A, 6A, 15, 26, 29
M3 & M4
Gl. Strand Station

Indgange

GL STRAND har to indgange: fra Gl. Strand 48 og fra Læderstræde 15 gennem gårdhaven. Udstillingsarealer har adgang via elevator og trapper. Der er adgang for kørestole via Læderstræde 15 gennem gårdhaven.

Modern Women

Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann,
Sigrid Schauman og Ellen Thesleff

27.08.20 - 03.01.21

Udstillingen Modern Women, der fra august kan opleves i GL STRAND, sætter fokus på fire stærke finske kunstnere; Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman og Ellen Thesleff, og deres arbejde med at fortolke det moderne liv – og i særdeleshed den moderne kvinde. Udstillingen viser en række hovedværker af de fire malere og sætter samtidig fokus på et stadigt højaktuelt emne: kvindernes manglende anerkendelse.

Modern Women viser en række af de bedste modernistiske malere fra Finland. Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Sigrid Schauman og Ellen Thesleff var alle kunstnere, der kompromisløst, men ikke uden personlige omkostninger, viede deres liv til kunsten. Kendetegnende for de fire kunstnere var den store individualitet, de fik frem i deres værker, ligesom de livet igennem blev ved med at udforske og forny deres formsprog. Endda til en meget sen alder. Den dag i dag oplever de fire kunstnere fornyet interesse, og de betegnes som værende blandt Finlands bedste malere for tiden. En bred samling af deres værker kan fra august opleves i GL STRAND.

De fire kunstners vid, udsyn og dygtighed skaber meget personlige fortolkninger og har bidraget til det moderne maleri i tiden op til og efter Finlands selvstændighed i 1917. Kvindelige finske kunstnere tillades som nogle af de første i Europa adgang til landets kunstskoler – på lige fod med deres mandlige kollegaer. Men samfundets traditionelle familie- og kønsopfattelser udfordrer igen og igen de fire kunstneres mulighed for at deltage i kunstlivet. Selvom kvinders rettigheder og ligestilling er til debat i samtiden, forbliver kvindernes rolle i kunstverdenen en gråzone – meget lig den dag i dag.

Deres køn holder dog ikke de fire kunstnere tilbage. De ser sig selv som kompetente kunstnere og er bevidste om deres egne evner og talent. De udnytter deres talent og interesse, og flere af dem arbejder som både kunstnere, kritikere og undervisere – ligesom de bor og arbejder i udlandet, særligt Paris, gennem store perioder af deres liv. De fastholder en udpræget åbenhed over for nye kunststilarter, i endnu højere grad end deres mandlige kollegaer, og således finder flere internationale stilarter vej til Finland gennem netop kvindelige kunstnere.

Helene Schjerfbeck, der i dag betegnes som én af Finlands mest elskede kunstnere, står centralt i udstillingen med 19 værker. I sin levetid var hun respekteret for sin unikke stil og individuelle position – umulig helt at kategorisere. Hun var desuden underviser for Sigrid Schauman og Ellen Thesleff, der begge oplever stor interesse og anerkendelse i både hjemland og internationalt i denne tid, hvilket ligeledes er med til at gøre udstillingen aktuel.

”Udstillingen sætter fokus på en af tidens mest aktuelle problemstillinger; kvindelige kunstneres manglende anerkendelse og deraf følgende mangelfulde indlemmelse i private og offentlige samlinger. Samtidig får publikum lejlighed til at se en række af Finlands helt centrale modernistiske kunstnere. Omdrejningspunktet er afbildningen af kvinden og de andre motivgrupper, som kvindelige kunstnere dyrkede i disse år: stilleben, landskaber og bybilleder,” siger Anne Kielgast, chefkurator i GL STRAND.

Om Modern Women

Udstillingen Modern Women viser i alt 53 værker af de fire finske kunstnerkollegaer Schjerfbeck, Sesemann, Schauman og Thesleff og deres store bidrag til modernismens gennembrud. De skildrede deres egne oplevelser og det liv, de levede. Deres ideal var den selvstændige kunstner – uden hensyn til køn. Og sådan levede de deres liv.

Udstillingen ledsages af et rigt illustreret katalog udarbejdet af Ateneum Art Museum i samarbejde med GL STRAND.

Udstillingen er sponsoreret af

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond - Augustinus Fonden - Statens Kunstfond - Københavns Kommune - Ernst og Vibeke Husmans Fond - Arne V. Schleschs Fond - Gustaf Packaléns Fond - Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

Aktuelle udstillinger